ברוכים הבאים לאתר www.pegadol.co.il - אתר מרפאת ד"ר צבי איזנברג,
מרח' יונתן הופסי 7 תל- אביב, ישראל.
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם.
הנך מתבקש/ת לקרוא את התנאים בקפידה.

אחריות המשתמש
ייעוץ רפואי מקצועי ונכון ניתן אך ורק על ידי הרופא המטפל במרפאת השיניים כשנלקחים בחשבון מכלול הפרמטרים הרפואיים של כל מטופל ומטופל.
המידע המוגש באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי פרטני, אינו מהווה המלצה לטיפול רפואי כלשהו, אינו חוות דעת רפואית ואינו תחליף לבדיקה אצל רופא. הסתמכות על המידע המופיע באתר זה נעשית על אחריות הגולשים בלבד. מרפאת ד"ר צבי איזנברג ו/או אתר pegadol.co.il לא יישאו בכל נזק שייגרם עקב הסתמכות על המידע המופיע באתר ללא קבלת ייעוץ רפואי פרטני מרופא במרפאת ד"ר צבי איזנברג לאחר בדיקה קלינית ורנטגנית במרפאה, תוך בחינת מצבו הבריאותי של כל מתרפא ומתרפא.
לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מרפאת ד"ר צבי איזנברג ו/או אתר pegadol.co.il בגין השימוש באתר ו/או בגין הסתמכות על האמור בו.
אם החלטת לפעול על בסיס המידע באתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולה ולתוצאותיה.

קישוריות (לינקים)
ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא יהיו מרפאת ד"ר צבי איזנברג ו/או אתר pegadol.co.il אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לגולשים עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים אלו.

שמירת זכויות
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשות בכתב מראש מאת מרפאת ד"ר צבי איזנברג ו/או אתר pegadol.co.il, ובכפוף לתנאי ההרשאה ככל שתינתן.

כל המידע המצוי באתר, לרבות טקסט, לוגו, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הם רכושה של מרפאת ד"ר צבי איזנברג. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של מרפאת דר' צבי איזנברג. האתר וכן התוכן והמידע המופיעים בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה, ואין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שעוצבו על ידי מרפאת ד"ר צבי איזנברג ו/או אתר pegadol.co.il.

סודיות ופרטיות
כל הפונים למרפאת ד"ר צבי איזנברג דרך האי מייל או בפקס. נהנים מפרטיות ומחיסיון מוחלט.
תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינה חסויה. הנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל בלעדית על המשתמש.

בעלות
למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות ד"ר צבי איזנברג.

שינויים
ד"ר צבי איזנברג שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.